สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาอำเภอสันป่าตอง
เลขที่133 หมู่ที่11 ตำบลยุหว่า อำเถอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120